Ό,τι καλύτερο για την υγεία σου


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την λήψη ενημερώσεων (newsletter)

Αγαπητέ επισκέπτη,

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας να λαμβάνετε ενημερώσεις από το ιατρείο Δημήτριος Α. Μπιλάλης  (εφεξής το «Ιατρείο»).

  • Μέσω της παρούσας ηλεκτρονικής φόρμας καλείστε να δώσετε ρητώς τη συναίνεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους και πιο συγκεκριμένα, της διεύθυνσης
  • Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι o ιατρός Δημήτριος Α. Μπιλάλης με έδρα Βασιλίσσης Σοφίας 122 (εφεξής και «Ιατρός»).
  • Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά για το σκοπό της ενημέρωσής σας για θέματα που αφορούν την υγεία σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρηθούν έως ότου ζητήσετε την διαγραφή σας από λίστα των αποδεκτών των ενημερώσεων και συνακόλουθα, τη διακοπή της λήψης ενημερώσεων από το Ιατρείο.
  • Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν σε ηλεκτρονική μορφή και πρόσβαση σε αυτά θα έχουν μόνο πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του Ιατρού και µόνον κατ’ εντολή αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
  • Αναφορικά με τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς, ο Ιατρός ενδέχεται να κοινοποιήσει τα στοιχεία σας σε εταιρίες που της παρέχουν υπηρεσίες επικοινωνιακού σχεδιασμού και προώθησης, μόνο στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων τους προς το Ιατρείο και όχι για δικό τους όφελος και πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο.
  • Οι εταιρίες αυτές ενδέχεται να είναι εγκατεστημένες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στην περίπτωση αυτή, η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων θα λάβει χώρα μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης των κατάλληλων εγγυήσεων (λ.χ. σε χώρα η οποία έχει κριθεί ότι παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή με την υπογραφή των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της ΕΕ, ή σε εταιρία η οποία έχει πιστοποιηθεί στο σύστημα της Ασπίδας Προστασίας του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ κλπ.). Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω διαβιβάσεις και τις εγγυήσεις υπό τις οποίες αυτές πραγματοποιούνται, καθώς και να ζητήσετε αντίγραφο αυτών απευθύνοντας έγγραφο αίτημα στη διεύθυνση  Βασιλίσσης Σοφίας 122, ΑΘΗΝΑ 11526.
  • Παρόλο που το Ιατρείο χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στη δικτυακή τοποθεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ή ότι η παρούσα δικτυακή τοποθεσία, οι διακομιστές αυτής ή τα e-mails, τα οποία ενδέχεται να σταλούν από εμάς, δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Το Ιατρείο εξασφαλίζει την κρυπτογραφημένη μετάδοση των δεδομένων της παρούσας ηλεκτρονικής φόρμας και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο για την ασφαλή μετάδοση και αποθήκευση αυτών.
  • Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και σας αφορούν. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση την οποία έχετε τυχόν χορηγήσει, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν από την ανάκλησή της.  Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση  στα προσωπικά σας δεδομένα, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και  για τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτριος Α. Μπιλάλης, Τηλέφωνο: , Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 122, Αθήνα 11526, E-mail: info@bilalisgynaikologos.gr
  • Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η παρούσα πολιτική συμπληρώνει τη γενική Πολιτική Απορρήτου που είναι διαθέσιμη .
  • Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, δημοσιεύοντας τη νέα πολιτική, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.bilalisgynaikologos.gr και ενημερώνοντάς σας έγκαιρα, σαφώς και με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενθαρρύνουμε επίσης να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα πολιτική για τυχόν αλλαγές.

Σχετικά

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας έχει ως στόχο την πληροφόρηση των χρηστών-επισκεπτών της και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει το γιατρό σας. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη άδεια απο το διαχειριστή της σελίδας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου-Νόμος 212/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Βρείτε μας στο κινητό σας

qr code

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

για να λαμβάνετε χρήσιμα νέα για την υγεία σας.

* Με την εγγραφή σας στο Newsletter αποδέχεστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που περιγράφεται εδώ

Copyright by Women's Health Clinic. All rights reserved.